@Tokyo Fashion

Tokyo Fashion: Reona (@meruru45pyon) on the street in Harajuku wearing a kawaii pastel style wi…